Diesel lämmitin hankintalistalla? Puhaltava putkilämmitin vai turvallinen infrapunalämmitin?

Diesel- tai polttoöljyn sisältämä energia saadaan lämmityskäyttöön polttamalla öljyä. Perinteisissä, yksinkertaisissa lisälämmittimissä on vain öljypoltin sekä puhallin, jolla öljypolttimessa muodostuvan tulen lämpö ohjataan lämmittäväksi ilmavirraksi haluttuun kohteeseen.

Airrex diesel-infrapunalämmittimissä on myös öljypoltin, mutta näkyvän liekin sijaan lämpö muodostuu lämmönkehittimessä, joka toimii myös pakoputkena. Lämmönkehittimessä muodostuva lämpö säteilee lämmittävänä infrapuna-aaltoina ympäröivään tilaan. Lämmönsäteilyä voidaan kohdistaa lämmittimen lämpöheijastinrakenteilla.

Diesel-lämmitin polttaa joko yksinkertaisesti tai monivaiheisesti

Perinteisessä, polttimella ja puhaltimella toteutetussa öljylämmittimessä poltettavan öljyn kaikki osaset, pakokaasut sekä myös palamattomat ainesosat siirtyvät suoraan lämmittimen läpi ohjatun ilmavirran mukana lämmitettävään tilaan. Vaikka poltin olisi tehokas, pakokaasuun jää pieniä määriä palamattomia hiilivetyjä ja polttoaineessa mahdollisesti olevia epäpuhtauksia. Ne aiheuttavat erilaisia käryjä ja katkuja.

Yksinkertaisissa ”putkilämmittimissä” lämmitettävän tilan ilma ohjataan puhaltimen avulla öljypolttimen ohi takaisin lämmitettävään tilaan. Siten lämmitettävän tilan ilman sisältämät epäpuhtaudet vielä ”rikastuvat” öljypolttimen synnyttämistä palamattomista hiilivedyistä. Näitä muodostuu huomattavasti enemmän, jos käytettävän dieselin tai polttoöljyn palaminen ei ole täydellistä. Näin käy yleensä lämmityslaitteen käynnistämisen tai sammuttamisen yhteydessä tai polttimen polttoainesyöttöön tulevien häiriöiden takia.

Airrex-infrapunalämmitin polttaa käytettävän dieselin tai polttoöljyn erittäin tehokkaasti, koska polttimessa tapahtuvan öljyn polton jälkeen jäljellä olevat hiilivedyt poltetaan käytännössä täydellisesti 3-vaiheisessa pakoputkistossa, joka toimii laitteen lämmön kehittimenä. Pakokaasuihin jää käytännössä vain vaaratonta hiilidioksidia ja vettä, ei haju- ja/tai terveyshaittoja aiheuttavia palamattomia hiilivety-yhdisteitä. Koska Airrex-lisälämmitin käyttää polttoaineesta käytännössä kaiken sen sisältämän energian, sen hyötysuhde on suuri, mikä tarkoittaa pientä polttoaineen kulutusta.

Suojattu tai suojaamaton öljypoltin

Perusmallisten, puhaltimella varustettujen diesel- ja polttoöljylämmittimien öljypoltin on suoraan yhteydessä ulkoilmaan, mikä altistaa polttimen ilman sisältämille epäpuhtauksille ja kosteudelle. Ne voivat aiheuttaa polttimen rakenteisiin likakertymiä tai korroosiota, jotka heikentävät polttimen tehoa ja toimintavarmuutta.

Puhaltimella varustettua, öljypoltinta lämmönlähteenä käyttävää lisälämmitintä käytettäessä on aina huomioitava se, ettei lämmittimen sisälle kulkeutuvaan ilmaan pääse mitään syttyvää materiaalia. Se voi olla pölyä, heinänkorsia tai mitä tahansa ilmavirran mukana kulkeutuvaa, syttyvää ainesta. Toisaalta tämänkaltaisen lämmittimen käytössä on myös varauduttava lämmittimestä ulos puhallettavan kuuman ilman, ja sen mukana mahdollisesti liikkuvien, kytevien hiukkasten aiheuttamaan tulipaloriskiin.

Airrex-infrapunalämmittimen öljypoltin on laitteen sisällä suojassa ja sille on oma, erillinen ilmanottokanava. Kaikki polttimeen ohjattu ilma poltetaan ja syntyvä pakokaasu ohjataan pitkään pakoputkistoon, joka toimii lämmönkehittimenä. Polttimen liekki ei ole kosketuksissa ympäröivään tilaan ja pakokaasut sekä mahdolliset kipinät jäähtyvät vaarattomiksi pakoputkistossa. Pitkä pakoputkisto suojaa myös poltinta kaikilta ilman epäpuhtauksien ja kosteuden vaurioita aiheuttavilta tekijöiltä.

Ilmavirran mukana kulkevan ja lämmön säteilyn ero

Perinteisen öljypolttimen liekki palaa kuumana lämmittäen puhaltimella polttimen ohi johdettua ilmaa. Tällöin lisälämmittimen eteen muodostuu hyvinkin kuumaa ilmaa sisältävä alue. Kuuman ilman sekoittuessa sen lämmitysvaikutus tasaantuu. Lämmitetyn, puhaltimella kiertoon vauhditetun ilman lämmitysvaikutus kohdentuu vain sinne, minne lämmitettyä ilmaa pääsee. Isossa, erilaisia ilmavirtauksia haittaavia esineitä tai rakenteita sisältävässä tilassa ”nurkkiin ja koloihin” muodostuu alueita, joihin ei lämpö pääse.

Infrapunalämmittimen säteilemä lämpöenergia ei lämmitä ilmaa, vaan kohteen, johon lämpösäteily osuu. Siksi lämmittimen vieressäkin tuntuu miellyttävältä, ei polttavan kuumalta. Lämpösäteily leviää tasaisesti tilassa, ja lämpösäteilyä saaneen kohteen lämpö nousee sananmukaisesti sisältäpäin. Kun lämmitettävän kohteen esineet ja rakenteet lämpenevät, ne lämmittävät myös tilan tasaisesti.

Haluatko kierrättää pölyä ja ilman epäpuhtauksia?

Puhaltimella tehostettu ilman kierto nappaa aina mukaansa tilassa olevia epäpuhtauksia, pölyä ja muuta likaa. Sen takia ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat joka paikkaan, myös ihmisen iholle ja keuhkoihin, ja edelleen syvemmälle elimistöön.

Infrapunalämmittimen tuottama lämpösäteily ei aiheuta yhtään ylimääräistä ilman liikettä, jonka takia pölyä tai muita epäpuhtauksia voisi kulkeutua lämmitettävissä tilassa oleviin työkohteisiin, tarvikkeisiin tai paikassa oleskelevien ihmisten elimistöön.

Puhaltimen hurinaa ja polttimen pöhinää – tai sitten ei

Tehokkaan öljypolttimen aiheuttama kohina on tuttu jokaiselle niiden läheisyydessä olleelle. Perinteisten lisälämmittimien polttimen ympärillä ei ole ääntä vaimentavia rakenteita kuin polttimen sivuilla. Ja jotta lämmitin toimisi turvallisesti, lämmitetty ilma pitää saada liikkumaan tehokkaasti. Siihen tarvitaan puhallin, joka pitää omaa ääntänsä. Laadukkaimpien perinteisten diesel-lisälämmittimien puhaltimista on jo kehitetty siedettävän hiljaisia.

Joka suunnasta koteloidun Airrex-infrapunalämmittimen öljypolttimolle johdettu ilma kulkee erillistä, ääntä vaimentavaa kanavistoa pitkin. Polttimen jälkeinen pakoputkisto paitsi käyttää poltettavan öljyn viimeisetkin energiahituset hyödyksi, myös vaimentaa öljyn poltosta aiheutuvan ”pakoäänen” hyvin maltilliseksi. Airrex-infrapunlämmittimen äänitaso 48dB vastaa hiljaista puhetta.

Poltin tarvitsee sähköä, puhallin vähintään tuplaa sähköntarpeen

Perinteisen öljylisälämmittimen rakenteessa on muutamia sähköä tarvitsevia osia: polttoainepumppu, öljypoltin ja sitä ohjaava elektroniikka sekä ilmaa polttimen ohi kierrättävä puhallin. Mitä tehokkaampi poltin, sitä tehokkaampi puhallin tarvitaan.

Airrex-infrapunalämmittimen sähköntarve jää selvästi perinteistä diesel-lisälämmitintä pienemmäksi, koska laitteessa ei ole lainkaan puhallinta. Tämän takia lisälämmittimen käyttäminen on turvallista myös ajoneuvon sähköjärjestelmään kytketyn invertterin kautta.

Lisälämmitin on ohjelmoitavissa

Yksinkertaisimmillaan lisälämmitin vain tankataan, kytketään sähköverkkoon ja käynnistetään. Hiukan paremmin varustetuissa malleissa on termostaattiohjaus. Liekkivahdit sekä erilaisissa häiriötiloissa laitteen sammuttavat turvajärjestelmät kuuluvat korkeatasoisimpien lämmityslaitteiden varustukseen.

Airrex-infrapunalämmittimien perusvarustukseen kuuluu myös monipuolinen ajastusmahdollisuus, lämmittimen voi ohjelmoida käynnistymään tai sammumaan tarkasti tietyillä kellonajoilla sekä käymään valitun pituisissa jaksoissa.

Lue lisää Airrex diesellämmittimistä